- for miljø og mennesker

Spildevandsfakta

Rigsrevisionen om spildevand

Knud Jeppesen sammenfatter Rigsrevisionens rapport (bestilt af statsrevisorerne) om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand således:

Miljøministeriets tilsyn med udledningen af spildevand er ikke tilfredsstillende, og Skatteministeriets kontrol med spildevandsafgiften er ikke helt tilfredsstillende.

Både Miljøministeriet og Skatteministeriet mangler overblik over, hvem der udleder spildevand, og hvor meget spildevand der udledes.

Konsekvensen er, at der er risiko for, at miljøskadelig adfærd ikke bliver begrænset tilstrækkeligt, og at der ikke betales korrekte spildevandsafgifter.

  • I 2022 mangler 9% af renseanlæggene (over 40 stk.!) tilladelser!
  • 3.500 overløb ud af 4.200 lukker ULOVLIGT urenset spildevand ud.
  • 14.000 udløb ud af 16.000 lukker ULOVLIGT spildevand ud.
  • i 12 tilsynsager er der 98 overtrædelser af vilkår i tilladelserne.
  • Ud af de 98 overtrædelser er der INTET sket i 50 tilfælde- resten har fået henstilling eller indskærpelse. INGEN politianmeldelser.
  • Et spildevandsselskab har haft 5 besøg over 4 år, hvor de samme 3 renseanlæg mangler tilladelser i alle år. INGEN konsekvenser!

Og så er der HELLER ikke styr på spildevandsafgifterne – men den tager vi en enden gang, skriver Knud Jeppesen.

Så når Aarhus Universitet påstår, at der er styr på det med spildevand er det også direkte forkert!

Hele beretningen kan læses nedenstående:

 

Leave a Reply