- for miljø og mennesker

Retssager

Er magtens tredeling ophævet i Sønderjylland

Mogens Thomsen tvivler på om magtens tredeling, den lovgivende, den udøvende og den dømmende over hovedet overholdes længere. Sager der anmeldes af Tønder Kommune til politiet får en noget uskøn behandling af anklagemyndighed og retsvæsenet generelt.

Den 12. maj 2024 berettes her om en sag vores medlem Fritz Christensen af myndighederne kaldet Friedrich Hans Christiansen først frikendes, men senere anker anklagemyndigheden afgørelsen til landsretten. Læs formandens redegørelse her: Er magtens tredeling ophævet i miljøsager.

Leave a Reply