- for miljø og mennesker

Nyttige links

Forvaltningsloven 2023-10-12

Miljøstyrelsen blåstempler ulovlig udledning af miljøfarlige stoffer 2023-01-08

Officialprincippet på Ombudsmandens hjemmeside
Koncentrat af  Officialprincippet

Miljødata med BI5 for hele landet

Spildevandsdata Når udløb er fundet trykkes på punktet og flg. oplysninger dukker op:

  • – Udløbets navn
  • -Hvem der ejer udløbet
  • -Hvilken type af udløb der er tale om
  • -Hvor stor et opland der leder vand til udløbet
  • -Overløbsmængden i m3
  • -det forventede antal af overløb
  • – samt den beregnede  udløbsmængde af N og P hvis denne er indberettet.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg får en politianmeldelse

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en henvendelse fra kommunen om påbud om forbedret rensning af mit spildevand