- for miljø og mennesker

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Hans Sønderby advarer mod frivillige aftaler BNBO 2022-11-04

Intet fagligt belæg for BNBO Ulrik Lunden 2022-11-05

2022-11-18 Ingen aftaler om BNBO Nikolaj Schulz 2022-11-18

Er der lovhjemmel bag BNBO 2022-07-01

DN, DANVA OG SF PÅ FARLIGT VILDSPOR september 2021

Vandet er aldrig helt rent september 2021

Behandling i Folketinget vedtaget 2019-12-05

BNBO-aftale mangler erstatningsgaranti  2019

BNBO bekendtgørelsen 1. januar 2020

Hyrdebrev til kommuner fra Jakob Ellemann Jensen 2019

Kommissorium for Vandpanelet oktober 2019

Tillægsaftale om BNBO januar 2019

Konklusioner og anbefalinger fra Vandpanelets pesticidarbejdsgruppe november 2018

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 2020

Miljøvurderingsdirektivet EU rapport fra 2017 med gule markeringer 2017

Miljøvurderingsdirektivet EU RÅDETS DIREKTIV 2014-52-EU 2014

Pesticidforordningen 2009
Planteproduktion spiller en meget vigtig rolle i Fællesskabet. Et af de vigtigste midler til beskyttelse af planter og planteprodukter mod skadegørere, herunder ukrudt, og dermed til forbedring af landbrugsproduktionen er anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Vejledning fra Miljøstyrelsen om BNBO Nr. 2 2007