- for miljø og mennesker

Miljøministeriets utilnærmelighed – klage til Ombudsmanden

2023-12-30 Miljøministeriets utilnærmelighed og
Føljeton om 38.000 tons N,
2024-02-11Tanker om renseklasser Bit C,
2024-02-12 Manglende lovhjemmel 14 aar er sendt til ombudsmanden
2024-03-16 Svar fra Ombudsmand

Mail til Christian Vind den 2. september 2022

2022-09-02 Manglende lovhjemmel bag vandområdeplaner – Blåt Fremdrifsforum

Svar fra Christian Vind den 12. september 2022

2022-09-12 Brev fra konstitueret departementschef Christian Vind – Svar på din henvendelse af 2. september 2022

Bilag i svaret fra Christian Vind:

  1. Besvarelse af alm. del. spørgsmål 1173
  2. Brev fra Miljøministeriet sendt 24. august 2022
    Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne?
  3. Svar på henvendelse sendt 11. februar 2020 vedr. Blåt Fremdriftsforum
  4. Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet sendt d. 6. december 2018

2022-08-25 Spørgsmål til svar på henvendelse af 20. juni 2022 (MIM Id nr._ 268140)

2022-09-14 Svar på din opfølgende henvendelse af 25. august 2022

2023-01-25 Til Miljøministeriet – Opfølgning på skrivelse af 2022-09-14 (om totale mængder)

2023-02-15 Svar på henvendelse af 25. januar 2023

2023-03-19 Mail til konstitueret departementschef Christian Vind

2023-03-31 Brev fra konstitueret departementschef Christian Vindahl Vind – Svar på henvendelse af 19. marts 2023

Til departementschef Annemarie Lauritsen 2. april 2023
Manglende lovhjemmel over 20 år omkring dansk miljølovgivning

2023-04-13 – Mail til Annemarie og Peter Østergård Have

2023-05-04 Manglende lovhjemmel bag påbud kan medføre erstatningssager

2023-06-09 Svar på henvendelse til Fair Spildevand af 4. maj2023 og 2. april 2023

Til Lars Hindhjær, Isabelle og departementschef Annemarie Lauritsen

2023-06-14 – Opfølgning på Retstilstanden for påbud er uklar – kan ende med erstatningssager

2023-06-26 Aftale om møde med Annemarie Lauritsen

2023-07-25 – Rykker, Klage, Ombudsmand Re_ Manglende lovhjemmel bag påbud kan medføre erstatningssager

2023-07-31 Re_ Rykker, Klage, Ombudsmand Re_ Manglende lovhjemmel bag påbud kan medføre erstatningssager

2023-10-06 – HASTER Primært klage over Miljøstyrelsen om fortolkning af vandrammedirektivet og i øvrigt

2023-06-16 – Anmodning om aktindsigt omkring totale mængder kontra koncentrationer

2023-10-26 Ombudsmandens assistance Re_ Anmodning om aktindsigt omkring totale mængder kontra koncentrationer

2023-10-27 Svar til fair spildevands henvendelse af 6. oktober og 16. oktober

2023 2023-10-30 Svar på henvendelse til Miljøministeriet – Faglig karakter (MIM Id nr._ 498903)

2023-11-21 Rykker for manglende svar på henvendelse af 6. oktober 2023