- for miljø og mennesker

Om foreningen

I landsforeningen ”Fair Spildevand” arbejder vi for, at håndteringen af husspildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, sker med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt.

Faktisk anser vi ikke husspildevand som et affaldsprodukt, men mere som en ressource, hvis næringsstoffer kan inddrages i den cirkulære økonomi.
Eventuelle indgreb skal altid overholde proportionalitetsprincippet.

Vi vil “kigge myndighederne over skulderen” og sikre at useriøse forslag til spildevands-projekter bliver påtalt og udfordret igennem offentligheds – og godkendelses processen!

Som landdækkende forening vil vi arbejde på at blive høringsberettigede i landets kommuner, regioner og statens planer og projekter.

Vi vil også arbejde på at blive repræsenteret i “lokale vandråd” og ad den vej få indflydelse på indsatsområder og indsats-planer.

Vi er “medlemsdrevet” og vi opfordre dig til at blive medlem og dele dine kompetenceområder med os, vi søger assistance inden for stort set alle faglige og praktiske arbejdsområder.

Vi er stiftet 5. januar 2017 og arbejder hårdt på at komme fra land som “græsrodsbevægelse” og via et solidt medlems – og økonomisk grundlag blive en stærk og konstruktiv modspiller til centrale – og kommunale myndigheder.

Bestyrelsen og de øvrige i staben er ulønnede og kontingentet skal kun dække omkostninger alle medlemmer har fordel af.

Som medlem vil du blive en del af del fællesskabet og få adgang til:

  • Den fælles viden og  de erfaringer medlemmerne ligger inden med landet over.
  • Teknisk og faglig rådgivning
  • Juridisk støtte
  • Dokumentskabeloner til indsigelser m.m.

CVR 3831 0151

Medlemskontingent : 365,00 Kr.