- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Opsang til anklagemyndigheden

86 % af straffesagerne vindes af anklagemyndigheden.

Myndigheden har eneansvar for, at sigtedes rettigheder bliver varetaget.
Det fordrer en grundig efterforskning – gerne på åstedet – hvor sigtedes forklaringer og synspunkter inddrages på lige fod med anmelderen. Først herefter kan der rejses, tiltale hvis gældende lovgivning beviseligt er overtrådt.
Ved denne fremgangsmåde vil en hel del anmeldte sager kunne frafaldes og de overbebyrdede domstole vil blive aflastet.

Når kommunerne udsender politianmeldelser til vores medlemmer i Fair Spildevand oplever vi en skandaløst svigt i måden politiet efterforsker kommunens anmeldelser.
Alt fra kommunernes side bliver taget for gode varer og er man ikke tilsluttet det offentlige kloaknet er man pr. definition en forbryder.

Slår man en ældre dame ned på gaden og stjæler hendes taske bliver man afhørt omkring hændelsesforløbet. Er man ikke tilsluttet det offentlige kloaknet er man pr. definition en forbryder og en traditionel efterforskning ignoreres. Derfor har Fair Spildevand indsendt en opsang til Anklagemyndigheden den 18. maj 2020, hvor etaten får læst teksten.

Svar fra anklagemyndigheden den 2. juli 2020

Interessante link i svaret:

  1. Vi arbejder for retfærdighed
  2. Samarbejdet med særmyndigheder i særlovssager
  3. Behandling af sager om overtrædelse af miljølovgivningen
    historisk
    gældende 
  4. Klage over politiets efterforskning

I disse år pådrager det danske retsvæsen sig nogle gevaldige skrammer. Dommerne er ofte meget famlende når argumenterne i miljøsager bliver fremført i retssalene. Der er hverken hoved eller hale i mange domsafsigelser. Så fra den kant tror jeg ikke, at Miljøministeriet vil være savnet.

Thomas Tranberg politianmelder Guldborgsund Kommune for manglende udledningstilladelse 2018-07-14. Men anmeldelsen bliver ignoreret.

Det er som om, man pr. definition er forbryder, når en miljøklage hviler på én og derfor springes efterforskningen over, som ellers er kutyme i andre strafferelaterede sager.

Dommerstanden, viser det sig, er ofte meget famlende eller ligefrem helt blanke, når de skal vurdere miljøsager. Derfor er AKM måske helt anderledes forpligtet til en seriøs efterforskning i disse sager, for at sigtede i miljøsager også kan få den behandling, som AKM reklamerer med på sin hjemmeside og som er konkretiseret i fodnoten.

Og hvad med Grundloven? Vi skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på Grundlovens § 62 ”Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen”.

Vi oplever i Fair Spildevand, at Anklagemyndigheden i dag fuldstændig er sammensmeltet med diverse forvaltninger og magtens tredeling er dermed ophørt.

Sakset fra myndighedens hjemmeside:

Vi arbejder for retfærdighed I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund. Vi sørger for, at skyldige bliver draget til ansvar, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Og vi behandler alle mennesker og sager ud fra høje idealer om objektivitet, uafhængighed og integritet……
…I langt de fleste straffesager er afhøring af sigtede og vidner en vigtig del af politiets efterforskning.

Miljøaktivismen er farligere end kommunismen.

Den tidligere præsident for Tjekkiet Vaclav Klaus skrev i Financial Times i 2007:
Miljøaktivismen er farligere end kommunismen.
Det skrev han som en, der har levet det meste af sit liv under kommunismen, da han følte sig forpligtet til at advare mod den aggressive miljøbevægelse. Miljøaktivismen udgør tidens største trussel mod friheden, demokratiet, velstanden og markedsøkonomien. Den vil erstatte den frie spontane udvikling med en slags global planøkonomi.

Baggrund for ovenstående citat: Decimer eller nedlæg Miljøministeriet 

 

Leave a Reply