- for miljø og mennesker

Diverse, Spildevandsfakta

Kritisabel spildevandshåndtering af Knud Jeppesen

Statsrevisorerne har nyligt udtalt stor kritik af myndighedernes spildevandshåndtering.

Knud Jeppesen har samlet en større dokumentation der underbygger statsrevisorernes kritik. Materialet er fremsendt til Folketinget og MOF udvalget

Bilag A. Formål med beskrivelse af kommuners og forsyningers håndtering af spildevand

Bilag B. Dokumentliste spildevand med forklaringer 2023

 1. Bilag 1. 24 Kommuner med fejl og mangler i PULS m. bilag 2021.
 2. Bilag 2. Bypass alle kommuner samlet 2021
 3. Bilag 3. Største overløbssteder i 2021 fra PULS
 4. Bilag 4. Manglende tilladelser til RBU hos forsyninger og kommuner.
 5. Bilag 5. Krav til rensning af kommunalt spildevand.
 6. Bilag 6. Spildevandsafgifter kommuner med fejl
 7. Bilag 7. Limfjorden spildevand fra hele oplandet
 8. Bilag 8. Kvælstof og fosfor fra Østersøen
 9. Bilag 9. Kvælstofkoncentrationer i de danske vandløb
 10. Bilag 10. Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsvejledningen i uddrag.
 11. Bilag 11. Forskel på anmeldelser og bøder Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.
 12. Bilag 12. Domsafsigelse Middelfart Spildevand udledning af spildevand uden tilladelse.

Faglig Referencegruppe – interesse for oplæg ved Knud Jeppesen på næste møde d 1. dec. 2023

Leave a Reply