- for miljø og mennesker

Klage til EU kommissionen

Klage over danske myndigheders håndtering af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Ovenstående var den sparsomme kvittering efter onlineindberetning af klage den 11. april 2024.

Klagen som blev fremvist inden godkendelse var ej heller særlig læsevenlig.

Derfor blev den forberedte klage også sendt med posten.
Lovet fremme inden 5 dage.

Kvittering på klage til Europa-Kommissionen 2024-05-03 afsendt 2024-04-11

Kvittering på klage til Europa-Kommissionen 2024-05-03 side 1