- for miljø og mennesker

Høringer/følgegrupper, Myndigheder - beskeder fra, Myndigheder - beskeder til, Myndigheder - møde med

Second Opinion til landbrugspakken 2021

Det juridiske spor omkring vandplaner 2021-2027 mangler afklaring 2023-12-04

Høringssvar og kommentarer dertil ultimo oktober 2023

  1. Annex 2 to international evaluation 2023 – Compiled stakeholder comments to draft report EN
  2. Annex 2 to international evaluation 2023 – Compiled stakeholder comments to draft report DK
  3. Annex 1 to international evaluation 2023 – Replies from the panel to selected stakeholder comments EN
  4. Annex 1 to international evaluation 2023 – Replies from the panel to selected stakeholder comments DK
    Kommentar til Fair Spildevand fra 5 eksperter læsevenlig version
  5. Endelig rapport fra de 5 eksperter EN
  6. Endelig rapport fra de 5 eksperter DK
  7. Talepapir 27. oktober 2023 EN DK

Hearing response to second opinion on 11 September 2023

Høringssvar til second opinion den 11. september 2023

Input to second opinion expert panel on 11 September 2023 fra Fair Spildevand

COWI og NIRAS rapporten med kommentarer 2023-03-22
Alle kommentarer på dansk alene 2023-03-22

Second opinion fase II 2 questions to the expert from Fair Spildevand 2023-03-16

Happy news about nitrogen to second opinion GB DK
Lack of authority behind water area plans GB DK

I forbindelse med Forlig om grøn omstilling af landbruget fra oktober 2021 (Landbrugspakken) blev det vedtaget, at oprette et kommissorium-for-second-opinion der skal se på det faglige grundlag for kvælstofindsatsen med Finansministeriet som tovholder.

Cowi har fået til opgave at lave en rapport til fase 1, hvor Fair Spildevand har bidraget med følgende: Det glade budskab – kvælstof mere ven end fjende. maj 2022

SO fase I – COWI-rapport DK

Talepapir 27. oktober 2023Marin eutrofiering Gunni Ærtebjerg fra 1960 til 2018 EN

Følgegruppernes kommentarer til second opinion panelet EN 2023-10-05

Følgegruppernes kommentarer til second opinion panelet 2023-10-05

Kommissorium for second opinium 2022-02-08

Aftale om grøn omstilling for landbruget 2021-10-04

Peter Hermann: Formand for de 5 udenlandske forskere til “second opinion” rapporten

 

Leave a Reply