- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder fra

Erstatning for påbud uden hjemmel – Næstved Kommune

Næstved Kommune har udsted påbud om forbedret spildevandsrensning til 76 ejendomme i det åbne land. 28 ejendomme har bekostet løsninger der gør dem erstatningsberettigede. 24 har haft omkostninger på i alt kr. 2.369.300 men accepteret en samlet erstatning på kr. 1.371.500.

4 ejendomme kunne ikke acceptere kommunens tilbud om erstatning og må nu gå rettens vej.

Det er kommunernes “kammeradvokat”, Mads Kobberø, der har foretaget den juridiske vurdering og endnu engang fastslået at det er Spildvandsbekendtgørelsens § 35 stk 1. der er det juridiske grundlag for udstedelse af påbud. Renseklasser er overhovedet ikke nævnt i vurderingen om hjemmel i lovgivningen.