- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Er der lovhjemmel bag BNBO

Spørgsmålet til ministeren

Motivation for Er der lovhjemmel bag BNBO 2022-12-20

Motivation for: Er der lovhjemmel bag BNBO 2022-06-20 (Spørgsmålet blev stillet til et forkert ministerium – Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Brev fra Miljøministeriet – Svar på om lovforslag om BNBO skulle have været miljøvurderet 2023-06-06 og bilag 293 dertil

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet svarer på spørgsmål 1278

Spørgsmål: Gmail til Dan Jørgensen 2022-09-27 Er der lovhjemmel bag BNBO

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet svarer dateret 2022-10-31: BNBO henvises til Miljøministeriet og henviser til Miljøministeriet på mail den 2022-11-08

Bemærkninger til lovebehandlingen af L31

 • 7. Klimamæssige konsekvenser
  Lovforslaget har ikke klimamæssige konsekvenser i sig selv,
  men lovforslaget udgør en central strategisk ramme for den
  danske klimaindsats og fastsætter ved lov bl.a. et indikativt
  drivhusgasreduktionsmål på 50-54 pct. i 2025 i forhold til
  niveauet i 1990.
 • 8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
  Lovforslaget vurderes ikke direkte at have miljø- og naturmæssige konsekvenser, da lovforslaget alene udgør en overordnet ramme for den danske klimaindsats.
 • 9. Forholdet til EU-retten
  Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

 

Bemærkninger fra Fair Spildevand

Politisk har der været et ønske om at beskytte drikkevandsboringer. Embedsværket har med den sædvanlige loyalitet accepteret oprettelse af  BNBO, men uden at sikre lovhjemmel, da der skal foretages en miljøvurdering i sådanne indgribende tiltag.

Hvis EU på et tidspunkt bliver involveret – hvad de nok gør – vil de formodentlig også efterlyse en miljøvurderingsrapport og Danmark vil have et forklaringsproblem.

Kodex for embedsstanden synes ikke at have den store effekt.

 

 

Leave a Reply