- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder fra

Minister sender hyrdebreve til kommuner

Hyrdebrev til alle kommuner fra Miljøministeriet den 3. februar 2021

Klip fra ministerens hyrdebrev til alle kommuner pr 15. juni 2018

Jeg skal henlede opmærksomheden på de dokumentationskrav for påbud om
forbedret spildevandsrensning, som er fastsat i spildevandsbekendtgørelsen, og
som er uddybet i spildevandsvejledningen.
Jeg vil desuden gerne henstille til, at der gives grundejerne størst mulig råderum
til at vælge blandt de mulige spildevandsløsninger, herunder hvor det teknisk er
muligt at etablere nedsivningsanlæg.