- for miljø og mennesker

Myndigheder - møde med

Med Thomas Tranberg til foretræde i MOF udvalget

Den 2. maj 2018 havde en vores aktive medlemmer, Thomas Tranberg, fået foretræde for Miljø- og Fødevarer Udvalget (MOF)

Den 24. marts 2018 fremsendes anmodning om foretræde

Slides som blev fremlagt på de afmålte 15 min.

Desværre kunne nogle videoer med spildevandsoverløb ikke fremvises.

  1. Nykøbing renseanlæg 03/10-2017
  2. Slotsbryggen 30/5-2017

Hovedpunkterne som MOF efterfølgende skulle besvare ses her

Hvad MOF endelig direkte er blevet bedt om at svare på.

Nu har der været skiftet vagt på broen, så det fremmer jo ikke sagen.
Der var faktisk pænt fremmøde af politikere, men spørgsmål var der ikke mange af

  • Lise Bech (DF)
  • Erling Bonnesen (V)
  • Carsten Bach (LA)
  • Lea Wermelin (S)
  • Søren Egge Rasmussen (E)
  • Christian Poll (Å)

plus 2-3 andre jeg ikke kunne sætte navn på.

Undertegnede var vandbærer, men fik uddelt vores folder til alle de fremmødte politikere

ref. Jørn Rasmussen

14 dage før foretræde blev byrådet i Guldborgsund advaret om forskellige ulovlige forhold inden afstemning om tillæg af spildevandsplanen 2015-2021.

Men de (byrådet) er efterhånden så frække at de tror de kan gå på vandet. En presse med lidt mere bid savnes!