- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til, Myndigheder - møde med

Miljøvurdering og renseklasser i Vordingborg kommune

Den 26. juni 2024 var der kommunalbestyrelsesmøde i Vordingborg Kommune. I spørgetiden blev byrådet konfronteret med 2 forhold.

  1. Hvorfor har kommunen ikke efterlevet Miljø – og Fødevareklagenævnets afgørelse
  2. Påbud til ejendomme der ligger i en renseklasse udstedes uden lovhjemmel
  3. Det åbne brev som bragt i Sjællandske.dk
  4. Det åbne brev som bragt i Sjællandske Dagblad

Klippet fra spørgetiden ses her:

 

 

 

Leave a Reply