- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne

VandrammeDIREKTIV  med gule markeringer oplagt 2023-06-03

Overvågning af overfladevand med gule markeringer oplagt 2023-06-03

Kort beskrivelse af foretræde for MOF udvalget den 17. maj 1430

Tab af næringsstoffer fra dansk landbrug er langt under Vandrammedirektivets grænseværdi Bilag til foretræde den 17. maj 2023

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne 2022-06-24

Spørgsmål 1173 stillet til miljøministeren 2022-07-08

 1. Svar hertil: Folketingsspørgsmål 1173 stillet af NB
 2. VandrammeDIREKTIV 2000-60-EF – kopi Gule markeringer
 3. Nitratdirektivet 91-676 med gule markeringer

KODEX VII trim

Mail til departementschef Christan Vind 2202-09-02

Gmail – fra Christian Vind – Svar på din henvendelse af 2. september 2022 (MIM Id nr._ 280691)

 1. Brev fra konstitueret departementschef Christian Vind – Svar på din henvendelse af 2. september 2022 4 bilag hertil:
 2. Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet sendt d. 6. december 2018
 3. Svar på henvendelse sendt 11. februar 2020 vedr. Blåt Fremdriftsforum
 4. Brev fra Miljøministeriet sendt 24. august 2022
 5. Besvarelse af alm. del. spørgsmål 1173

2023-02-16 Miljøministeriet Suraya Ali Nagi føljeton

2023-03-19 Manglende lovhjemmel over 20 år. Mail til Christian Vind og Peter Østergaard Have

Manglende lovhjemmel Departementchef Annemarie Lauritsen og Christian Vind 2023-04-02


Sideløbende har Miljøministeriet ved Fuldmægtig Suraya Ali Nagi svaret på det samme spørgsmål af 20. juni 2022, der var sendt direkte til Fødevareministeriet og efterfølgende sendt videre til Miljøministeriet

 1. Brev fra Miljøministeriet – Svar på henvendelse af 20. juni 2022
 2. Fair Spildevand til Miljøministeriet 2022-08-25
 3. Svar fra miljøministeriet på henvendelse af 2022-08-25 2022-09-14
 4. Spørgsmål til Miljøministeriet 2023-01-25
 5. Svar på henvendelse af 25. januar 2023
Kære Suraya Ali Nagi

Mange tak for svar.

Vi spørger

I spørger konkret ind til, hvilke love og direktiver, der underbygger, at Danmark skal holde regnskab med den totale mængde kvælstof, der udledes til vandmiljøet.

Du skriver

Ved vurdering af miljøpåvirkningen af f.eks. marine vandområder er det vigtigt at se på mængden af kvælstof, der samlet transporteres til vandområderne over tid, f.eks. en måned eller et år.

Kan du også henvise til hvor i Vandramme – eller Nitratdirektivet det nærmere er beskrevet at der skal holdes regnskab med totale mængder kvælstof.
Kan du henvise til noget fagligt materiale der underbygger at det er vigtigt at holde regnskab med den totale mængde kvælstof der udledes fra dansk landområde.
På forhånd tak

Brev fra Miljøministeriet – Svar på din opfølgende henvendelse af 25. august 2022

En professor i miljøretlige emner havde ikke tid til at kigge på problemstillingen.

Derfor blev AU miljoeret bedt om at vurdere lovhjemlen den 26. september 2022
Efter lidt skriveri frem og tilbage blev dialogen afsluttet efter 4 dage den 30. september 2022. Se hele føljetonen HER.

Et bilag fra føljetonen PRTR-forordninger og vandrammedirektivet 2022-09-29

Opsamling – konklusion:
Manglende hjemmel bag vandområdeplaner – artikel til offentligheden primo oktober 2022

Ombudsmanden

Bilag 0 Introduktion til Ombudsmandeb vedr. klage over manglende lovhjemmel bag vandplaner

 1. Bilag 1 2022-06-24 Er-der-lovhjemmel-bag-vandomraadeplanerne-2022-06-24
 2. Bilag 2 2022-08-18 Folketingsspoergsmaal-1173-stilllet-af-NB svar fra Peter Ø Have
 3. Bilag 3 2022-09-14 Vand og klimatilpasning føljeton Faglig vurdering og sondering
 4. Bilag 4 Sammendrag af sagen set med Fair Spildevands øjne. Artikel i Effektivt Landbrug 2022-10-22
 5. Bilag 5 2022-12-29 Vandrammedirektiv side 13 og Nitratdirektiv

Kvittering fra Ombudsmanden 2022-12-30

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply