- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til, Pressen

Hvad laver borgmesteren i Tønder

Mogens Lund Thomsen skriver den 11/4-2017

Hvad laver borgmesteren i Tønder egentligt?

Den 14. marts – altså for fire uger siden – sendte jeg et brev, vedrørende spildevandsrensning i det åbne
land, til Henrik Frandsen. Han har endnu ikke svaret.

Henvendelsen drejede sig om den helt urimelige sagsbehandling jeg, og en mængde andre borgere, er blevet udsat for fra Tønder Kommunes tekniske forvaltning og kommunalbestyrelses side.
De overholder ikke loven i forbindelse med det ”Påbud om bedre spildevandsrensning”, de har udstedt til vores og flere andres ejendom.

Jeg har ikke modtaget den lovpligtige sagsbehandling og dokumentation, men bliver alligevel truet med politianmeldelse, hvis jeg ikke løfter påbuddet.

Jeg mener ikke, det er sagligt begrundet, at kommunalbestyrelsen pålægger mig så store udgifter, som løber op i 75.000 – 100.000 kr., uden at man sikrer at dette voldsomme personlige, og ikke proportionale, indgreb overholder gældende lovgivning, og at indsatsen står mål med effekten, hvis indsatsen
overhovedet vil have en positiv effekt på miljøet.

Jeg bad borgmesteren om snarest at undersøge sagen, således vi ikke spildte dommerstandens tid ved, at jeg blev politianmeldt på baggrund af en udokumenteret og ulovlig sagsbehandling.

Men det har han åbenbart ikke haft tid til…

Den 11/4-2017
Mogens Thomsen
Vr. Terpbyvej 12
6240 Løgumkloster