- for miljø og mennesker

Udledningstilladelser, overløb, punktkilderapport, Østersøen og Helcom

Se også Afløbsforhold og afløbskoder

Miljø- og Fødevareministeriet svarer i juni 2018 på spørgsmål 702

Det normale er, at kloaknettet dimensioneres til en ”femårshændelse” dvs. at overløb sker, når der
kommer en nedbørshændelse, der gennemsnitlig sker hvert femte år.

Og i “Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse” står på side 113 “ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet ubestemt, mindre omfang”

Det er så underligt at Miljøstyrelsen giver kommunale udledningstilladelser med ret til 5 overløb vel at mærke om året.