- for miljø og mennesker

Notater

Notat om afløbsforhold – afløbskoder -punktkilderapport

Det er ikke kun en teknikalitet hvilken kode der er angivet i BBR.

Det har betydning for hvilken stofmængde der beregnes, at en given ejendom  endelig udleder til et målsat område/vandløb.

Misvisende beskrivelse af hvad koderne dækker over
En biologisk nedbrydning foregår også selvom de benyttede koder kun angiver, at der er tale om en mekanisk rensning.

Den biologiske nedbrydning kan nemt variere fra 30-80% afhængig af hvor ofte kommunen forstyrrer bundfældningstankene med tvangstømninger.
Derfor burde myndigheders beskrivelser rettes til fra mekanisk til mekanisk/biologisk

Når organisk materiale er nedbrudt til uorganisk næringssalte er det ikke længere iltforbrugende og derfor ikke en  belastning for et område der er udpeget til god økologisk tilstand. Det ignoreres ofte i de offentlige forvaltninger landet over, der administrerer og udsender påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme med en bundfældningstank.

Det erkendes i dag at der faktisk nedbrydes 30 % af det organiske materiale og yderligere 50 % ved udsivning til markdræn.
I alt skal der kalkuleres med, at der nedbrydes 65 % af hvad en normalhusstand udleder til det marine miljø, når en ejendom har BBR koden 502. Se også notat om bundfældningstanke

Ofte benyttede koder:

BBR BBR TEKST MST
KODE
MST (Miljøstyrelse) TEKST
31 Mekanisk rensning med privat udledning direkte til
vandløb, sø eller hav
E1 Øvrige: Mekanisk med direkte udledning
502 Øvrige renseløsninger:
Mekanisk med udledning til markdræn
E2 Øvrige: Mekanisk med udledning til markdræn

Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold i BBR. 2015-03-27

Kodeoversigt fra Skanderborg Kommune med vejledende tekst

Datateknisk anvisning for Spredt bebyggelse 2018-01-01

Mikkel Hall MST om afløbskoder mv Mail af 2019-02-28

Baggrund for tal til Punktkilderapport Mail fra MST 2019-02-04

Punktkilder 2021 side 29-32 spredt bebyggelse 2023-05-15

Se også Udledningstilladelser, overløb, punktkilderapport, Østersøen og Helcom

Novana punktkilder 2021

 

 

Leave a Reply