- for miljø og mennesker

Notater, Pressen, Retssager

Saglighed og proportionalitet i miljøsager – tak

Notat om proportionalitetsprincippet 2019

byrådsmødet den 22. december 2021 i Faxe Kommune tog Knud Erik Hansen (S) rigsretssagen (mod Inger Støjberg) til indtægt for Tilsynsudtalelse Sporstof Faxe af Faxe kommunes brug af sporstofanalyser i forbindelse med påbud om spildevandsrensning.

Hvordan hr. Hansen når frem til denne konklusion, kunne være interessant om han ville afsløre for avisens læsere. Min fortolkning er diametral modsat.

side 143 i dommen bliver, forvaltningsenheden, Udlændingestyrelsen irettesat, fordi den havde krænket de forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og proportionalitet om retten til familieliv, som beskrevet i EMRK artikel 8.

Det er et alvorligt vink med en vognstang til forvaltninger over det ganske land.

Rigsretten må siges, at have højere status end landsretterne. Så den skandaløse Østre Landsretsdom som ankestyrelsen bruger til at underkende Faxe kommunes brug af sporstofprøver, i forbindelse med spildevandspåbud, må ligeledes give stof til eftertanke. Måske ligefrem begrunde en fornyet henvendelse til Procesbevillingsnævnet om at få prøvet Østre Landsretsdom fra oktober 2019 for Højesteret.

Under alle omstændigheder signalerer rigsretssagen, at saglighed og proportionalitet fremadrettet skal vægtes meget højere i alle landets forvaltninger og retssale.

Det er vi især glade for i Fair Spildevand, da vi i mange tilfælde har oplevet, at saglighed og proportionalitet ignoreres af myndighederne, med stort ressourcespild til følge. Et område der virkelig kan fremme den grønne omstilling til forskel fra, hvad der udbasuneres i andre skåltaler.

Som bragt på SN´s hjemmeside  Svar fra Knud Erik Hansen

Ved proportionalitet tilstræbes, at målet opnås ved de mindst indgribende midler.

Proportionalitetsprincippet ved Mads Kobberø indsat maj 2024

Leave a Reply