- for miljø og mennesker

Pressen

Landbrug og tvangskloakerede husejere pålagt byrder uden lovhjemmel

Landbrug og husejere udenfor kloakopland er pålagt byrder igennem 20 år uden lovhjemmel som bragt på BL´s hjemmeise 2023-04-26

Pay back time
Fair Spildevands formål er ikke specielt at forsvare dansk landbrug. Men vi har fælles interesse med landbruget og derudover landmand Knud Jeppesen gjort Fair Spildevand en meget stor tjeneste ved at afsløre mange af de offentlige myndigheders unoder omkring spildevandshåndtering manglende udløbstilladelser etc. Så det kan også betragtes som en tak til Knud J.

Leave a Reply