- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til, Pressen

Vandområdeplaner lige til bålet

Nitratdirektivet er vedtaget på dansk initiativ og har måske vildledt et helt kontinent ved at fokusere så kraftigt på, at landbrugets kvælstofudledning skulle være skadeligt for det marine miljø. Men samtidig sætter direktivet en stopper for galskaben, nemlig at det »skadelige« kvælstof ikke skal opgøres i totale mængder, men derimod i koncentrationer.

Kvælstof, N2, er en gasart (78 procent af atmosfæren), der konstant interagerer med biologiske processer på jordkloden. Vi mennesker bliver aldrig i stand til at styre eller holde regnskab med det totale kvælstofkredsløb.

Vi bør hellere lade os fascinere af naturens visdom på dette felt og i stedet koncentrere os om vores spildevandshåndtering, hvis den økologiske tilstand i det marine miljø skal forbedres.

Læs hele artiklen HER