- for miljø og mennesker

Notater, Spildevandsfakta

Vandløbs selvrensende effekt

Naturen har en selvrensende effekt.

Fra en normal husstand udledes spildevand fra køkken, bad og toilet til en bundfældningstank, hvis den ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet.

I denne tank sker der en delvis omsætning af det organiske materiale, som kan variere fra 30 – op til 80 %.
Så når det forrensede spildevand forlader tanken, vil der altid være noget tilbage i spildevandet, der kræver en efterpolering, hvor ilt skal være til stede.

Bliver det udledt til drænrør, en grøft eller vandløb, vil det ret hurtigt blive omsat af den skjulte bakterieverden.
Vi skal huske, at der er 1 millioner bakterier i en ml vand jf. Tom Fenchel, marinebiolog og Jordens mikrobielle motorer.

Efter et påbud er efterlevet, vil en forbedret økologisk tilstand i de målsatte vandområder ofte ikke kunne registreres og myndighederne skal forfra lede efter andre årsager til, at den økologiske tilstand ikke er tilfredsstillende.
Alle er tabere og borgermes penge er misbrugt!

Via Heine Refsings materiale til hans retssag i maj 2022 er vi blevet bekendt med nogle glimrende videoer af Kristian Bánkuti Østergaard.

De beskriver,  på en letforståelig måde, hvad der sker når der udledes organisk stof i et vandløb.

Hvordan vandløbet renser sig selv og hvordan dyr og planter lever i rent og forurenet vand.

Gennemgang af vandløbsgrafen

Leave a Reply