- for miljø og mennesker

Diverse, Myndigheder - beskeder fra

Spredt bebyggelse skal kompensere for kommunal efterslæb

Dette skyldes blandt andet at den aktuelle indsats i den spredte bebyggelse skal kompensere for et efterslæb i den hidtidige kommunale indsats.

En opsigtsvækkende kommentar – se side 6 i nedenstående retningslinjer

Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer ved punktkilder 2012

Fair Spildevand ønsker korrektioner til referat 2019-09-28

Afslag paa – En noedvendig korrektion af historien- 2019-09-25

Arbejdsprogram og kommissorium for Faglig Referencegruppe og Blaat Fremdriftsforum 2019-09-20 (Med gul markering)

Kloakopland Præstø 2013-08-01

Proportionalprincippet 03-06-2015 – Orientering fra Naturstyrelsen til alle kommuner

Afvist læserbrev 5 landsdækkende 2022-03

 

Leave a Reply