- for miljø og mennesker

Pressen, Spildevandsfakta

Spildevand – nej vand med ressourcer

”Jeg forsøger at forstå bakterier og deres interaktioner og prøver – med deres hjælp – at genindvinde alle de værdifulde næringsstoffer i spildevandet. Spildevandsrensning kan derfor godt ende med at blive en god forretning i stedet for at udgøre en stadig stigende omkostning for lande verden over,” forklarer Mark van Loosdrecht, professor i miljøbioteknologi ved Delft University of Technology i Holland.
Derfor får han Novozymes Prisen på 5 mio. kr.

Fra Fair Spildevands formålsparagraf:

Foreningen arbejder for, at håndteringen af husspildevand sker med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt. Faktisk anser vi ikke husspildevand som et affaldsprodukt, men mere som en ressource, hvis næringsstoffer kan inddrages i den cirkulære økonomi.

Leave a Reply