- for miljø og mennesker

Medlemsinfo

Retssager i Sønderjylland

I november var vores formand Mogens Thomsen i retten, hvor vi slog meget på, at det er miljølovens §30, der SKAL følges. Han argumenterede ud fra 17 bilag og dokumenter, og dommeren virkede forstående efter 1 time. Han blev alligevel dømt. Sagen er nu anket til Landsretten, for vi mener, at loven SKAL følges. Det er simpelthen en principsag, men det kan vare lang tid, før der sker noget.

D. 18/1 var undertegnede i retten med beskyldning om, at jeg udleder til samme kanal, som Mogens. Vi beskyldes for at forurene vandløb mere end 1,6 km fra vores husstand. Indtil 1,6 km fra os, er vandløbene i god stand. Det er utrolig, at vores spildevand kan flyve så langt.
Kommunens medarbejder måtte for første gang indrømme, at de skal følge loven. Der var en meget omstændig dommer, som efter vores indtryk, forsøgte at sætte sig ind i sagen og se den fra vores side.
Der var afsat 1 time til retsmødet, hvor den næste af vore medlemmer skulle for. Efter 2 timer og 15 min var mit retsmøde slut, og næste møde måtte udsættes på ubestemt tid. Jeg forventer en dom d. 8/2.
Den 1. februar skal den næste af vore medlemmer for i retten i Tønder – ja, den 3. i bestyrelsen.
De går til den i Tønder Kommune.

I bestyrelsen vil vi gerne høre fra vore medlemmer, når de bliver ramt ude i den ganske land. Sig til i god tid, og vi kan måske hjælpe.

Vi ses til generalforsamling lørdag d. 4/2, hvor tingene uddybes nærmere.
HUSK tilmelding på tlf. 2011 2331

M.v.h.
Jens Kr. Andersen
Bestyrelsesmedlem Fair Spildevand

Leave a Reply