- for miljø og mennesker

Pressen

Manglende næringsstoffer forringer fiskeriet i Japan

Japan er omgivet af nogle indlandshave hvor indtrængning af havvand er begrænset. Derfor er disse indlandshave følsomme overfor udledning af næringsstoffer fra Japansk landområde.
En nedgang i fangst af muslinger fra 16.063 tons i 2013 til 1.635 tons i 2017 gav naturligvis anledning til bekymringer, da japanerne får meget af deres føde fra havet.

Foreløbige undersøgelser tyder på, at der udledes for få næringsstoffer til opformering af kiselalger som muslingerne lever af.

  1. Se en artikel fra nettet: Low catches in Japan’s ‘too clean’ seas lead local gov’ts to try easing regulations med dansk oversættelse fra side 5
  2. Kort resume:
  3. Beskrivelse behandles videnskabeligt HER:
  4. Den overordnede forureningsproblematik beskrives HER

Leave a Reply