- for miljø og mennesker

Høringer/følgegrupper, Myndigheder - beskeder til

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet – FS får medhold

Fair Spildevand får medhold og gebyr på kr. 1.800 tilbagebetales.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Vordingborg Kommunes miljøvurdering af 24. juni 2021 af Spildevandsplan 2021-2032 og hjemviser sagen til fornyet behandling i Vordingborg Kommune.

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.

Klagen indsendes i juli 2021

Klage indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 9. juli 2021 over Vordingborg Kommunes miljørapport over spildevandsplan 2021-2032

Bilag 0 Klage over Vordingborg Kommunes vedtagne spildevandsplan 2021-2032

Bilag 1 Miljørapport til Spildevandsplan 2021-2032

Bilag 2 Høringssvar til Miljørapport til Spildevandsplan 2021-2032

Bilag 3 Bemærkninger til notat fra Fair Spildevand den 31. maj 2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet svar fra 2022-11-30 Udsættelse af svar på klage

Orienteringsbrev om udsættelse til januar 2024 Modtaget 23. juni 2023

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet 2023-12-21

Miljøvurderingsloven VVM med gule markeringer LBK nr 973 af 25/06/2020
Seneste version fra 2023

 

 

 

Leave a Reply