- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder fra, Myndigheder - beskeder til

Klage over miljøstyrelsen

Klage over Miljøstyrelsen om fortolkning af vandrammedirektivet 2023-10-06

Deloplande for kvælstofindsats 2021-2027

Korrespondance fra juli til okt 2023 mellem Fair Spildevand og Miljøstyrelsen

2023-10-03 Mail til MST om manglende svar på 4 ud af 5
2023-10-06 HASTER Primært klage over Miljøstyrelsen om fortolkning af vandrammedirektivet og i øvrigt 2023-10-06
2023-10-27 Svar til fair spildevand fra MIM- henvendelse 6 oktober

Vandoplande 108 skabelon

 


Fair Spildevand fik efter flere tilløb et punkt på dagsordenen ved et møde i Faglig Referencegruppe den 9.  februar 2021. Overskriften var: “Kvælstofs rolle i naturens kredsløb”.

Indlægget fra cand. agro. Poul Vejby-Sørensen gik stik imod hvad styrelsen havde plæderet for i årtier.

Den eneste der havde indvendinger var professor of Biogeochemical Modelling Karen Timmermann.

Meningsudveksling mellem cand. agro. Poul Vejby-Sørensen og professor Karen Timmermann den 9. februar 2021 på et møde i Faglig Referencegruppe

Professor Karen Timmermann udtaler:

  • Dansk miljøpolitik går ud på at forhindre algevækst for enhver pris. (med andre ord – skabe misvækst i det marine miljø)
  • Det er helt bevidst, at man forsøger at forhindre det ideelle forhold mellem N og P på 7:1.
  • Der forefindes faktisk altid mere fosfor end kvælstof i havet for at tilfredsstille Redfields komfortzone. Derfor er det vigtigt at begrænse udledning af kvælstof så meget som muligt!!!
  • Der dannes ikke blågrønalger i danske farvande af betydning pga. saltindholdet. (Mon det også gælder for Østersøens vedkommende?)

Det førte til en dialog med Poul Vejby-Sørensen, som desværre endte med at fr. Timmermann trak sig pga. manglende tid.

Læs korrespondancen mellem:
Poul Vejby, Karen Timmermann og Isabelle foraaret 2021
Link til video om den videnskabelige metode som nævnes i mailkorrespondancen.

Efterfølgende blev dele af nedenstående præsenteret – som også var rundsendt inden mødet – uden væsentlige bemærkninger.

Senere kom styrelsens medarbejder, Harley Bundgaard Madsen, i vælten da han blev brugt som sandhedsvidne til forholdene i Grønsund.

Han havde rig mulighed for at opponere, hvis han var uenig med Fair Spildevands betragtninger. I stedet for var han ude i medierne med den sædvanlige grammofonplade, at det var næringsstoffer fra landbruget der var årsag til mudret bund i Grønsund. Se referat pkt. 5

En artikel imødegår Miljøstyrelsens udmeldinger

Opfølgning på efterfølgende møde i Faglig Reference den 8. juni 2021:

Samme lydklip på youtube den 8. juni 2021

Der følges op med en klage til MST den 16. juni 2021

Som MST svarer på den 7. juli 2021

I svaret står, at Miljøministeriet er orienteret om uenighederne, men det er nok ikke  en orientering, der lander på ministerens bord.🤔

Opfølgning på webinar den 10. marts 2022 Mailføljeton 10. til den 13. marts 2022
Som uddybes i offentligheden efterfølgende

Fejlsendt besked fra Miljøstyrelsen er kritisabel Eff. Landbrug 2022-04-01
Vandområdeplanerne er i konstant konflikt med naturlovene BL 2022-04-07

Leave a Reply