- for miljø og mennesker

Medlemsinfo

Generalforsamling 2024

Lørdag den 3. februar 2024

kl. 14:00

Toftlund Hallerne

Stadionvej 5

6520 Toftlund

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. og evt. stemmetællere
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelses af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant
  8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer kan stille forslag.

Vi synes, vi havde nogle gode rammer sidste år til afvikling af generalforsamlingen, derfor har vi valgt samme sted i år, nemlig Toftlund Hallerne.

Tilbagemelding om deltagelse

Vi ser gerne en tilbagemelding om deltagelse (se nederst). Dels vil der være dækket op til kaffe og kage og dels for at koordinere samkørsel til Toftlund, nok primært for dem der kommer fra øst for Storebælt.

Praktiske oplysninger.
Der er ca. 40 km til grænsen fra Toftlund.

Leave a Reply