- for miljø og mennesker

Generalforsamling 2023

Foreningen indkalder medlemmer til generalforsamling Lørdag den 4. februar 2023 kl. 14:00 Toftlund Hallerne, Stadionvej 5, 6520 Toftlund Dagsorden. Valg af dirigent. og evt. stemmetællere Bestyrelsens/formandens beretning Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab Indkomne forslag Fastsættelses af kontingent Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant Evt. valg/nedsættelse af udvalg Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer kan stille forslag. Efter generalforsamlingen vil landmand Knud Jeppesen komme med et indlæg om status på kommunernes kritisable spildevandhåndtering. Vores formand frem til 2021 var bosiddende i Faxe Kommune, hvorfor generalforsamlingen også blev afholdt der. Vores nye formand bor i Tønder Kommune, det er lidt af forklaringen til, at vi i år er flyttet til Sønderjylland. Tilbagemelding om deltagelse. Vi ønsker en tilbagemelding om deltagelse (se nederst). Dels vil der være dækket op til kaffe og kage og dels for at koordinere samkørsel til Toftlund, nok primært for dem der kommer fra Sjælland siden. Praktiske oplysninger. Der er ca. 40 km til grænsen fra Toftlund. Tilmelding: Fair Spildevand v/Mogens Thomsen Vester Terpbyvej 12 Vester Terp 6240 Løgumkloster formand@142.132.203.237 tlf. 2011-2331 / 2279-7113