- for miljø og mennesker

Medlemsinfo

Indkaldelse til generalforsamling

 

Foreningen indkalder medlemmer til generalforsamling
Lørdag den 4. februar 2023 kl. 14:00
Toftlund Hallerne, Stadionvej 5, 6520 Toftlund

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent. og evt. stemmetællere
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelses af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant
  8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kun medlemmer kan stille forslag.

Vores formand frem til 2021 var bosiddende i Faxe Kommune, hvorfor generalforsamlingen også blev afholdt der. Vores nye formand bor i Tønder Kommune, det er lidt af forklaringen til, at vi i år er flyttet til Sønderjylland.

Efter generalforsamlingen vil landmand Knud Jeppesen komme med et indlæg om status på kommunernes kritisable spildevandhåndtering.

Tilbagemelding om deltagelse.
Vi ønsker en tilbagemelding om deltagelse (se nederst). Dels vil der være dækket op til kaffe og kage og dels for at koordinere samkørsel til Toftlund, nok primært for dem der kommer fra Sjælland siden.

Praktiske oplysninger.
Der er ca. 40 km til grænsen fra Toftlund.

Tilmelding:
Fair Spildevand
v/Mogens Thomsen
Vester Terpbyvej 12
Vester Terp
6240 Løgumkloster
formand@142.132.203.237
tlf. 2011-2331 / 2279-7113

Leave a Reply