- for miljø og mennesker

Diverse, Notater

Fuldskalaforsøg i Canada v/David Schindler vs. Stiig Markager

Fosfor bør have meget større fokus end kvælstof

Et af Schindlers vigtigste resultater blev slående demonstreret i et fotografi, der nu er en ikonisk repræsentation af farerne ved fosforforurening.

I Ontario Canada er foretaget mange fuldskalaforsøg med David Schindler som tovholder. Hans arbejde har dokumenteret hvor vigtigt det at forske i rigtige økosystemer. Hans resultater er baggrunden for udfasning af fosformidler i vaske- og rengøringsmidler rundt om i verden – alt sammen for at afbøde virkningerne af
eutrofiering.

Siden 1990, er der ikke tilført kvælstof til lake 227 og der er fortsat kun tilsat fosfor. På trods af fravær af kunstig kvælstoftilførsel, er algeopblomstringen ikke blevet mindre. Dette og andre undersøgelser har konstant demonstreret, at fosforkontrol er meget vigtig for at begrænse algeopblomstring.

Et af Schindlers vigtigste resultater blev slående demonstreret i et fotografi, der nu er en ikonisk repræsentation af farerne ved fosforforurening.

Schindler konkluderer: Heldigvis er fosforkontrol også den billigste løsning, fordi kontrol med andre næringsstoffer, som foreslået af mange undersøgelser i mindre skalaer, er meget dyrere.

I et eksperiment, hvor Schindler og kolleger adskilte en sø i to dele, i det væsentlige med et kæmpestort badeforhæng, behandlede de den ene side med kulstof, nitrogen og fosfor; og den anden side med kulstof og nitrogen alene. Luftfotos fangede de lyse grønne og overskyede algeopblomstringer på den fosforbehandlede side, mens den anden side forblev klar. Sø 226, set fra luften, skulle blive et billede, der talte mere end tusind ord.

Søområdet set fra en anden vinkel Mange forsøg har her fundet sted, der primært dokumenterer farerne ved fosforforurening.

David Schindlers baggrund

  • Fødselsdato 30. november 1939
  • Fødested Fargo, North Dakota
  • Dødsdato 4. marts 2021
  • Bopæl100 km vest for Edmonton, Alberta

Videoer med Schindler fra 2012:

Den i medierne meget efterspurgte havbiolog Stiig Markager når frem til den modsatte konklusion i sine laboratorieforsøg, at det er kvælstof der skal begrænses i det marine miljø.

Saltindholdet i indre danske farvande er tættere på saltindholdet i ferskvand end saltindholdet i Nordsøen. Men måske er der også brugt ferskvand i laboratorieforsøget, så resultaterne er 100 % sammenlignelige.

Det skal også bemærkes at der medgår 1.000 kg alger i fødekæden til 1 kg konsumfisk. Så blot der er sunde og proteinrige alger i vandfasen – som det højre laboratorieglas viser – vil det ikke giver problemer, men flere fisk på krogen og i nettene.

Konklusion: Kvælstof er en luftart den kan vi ikke styre på samme måde som fosfor. Derfor står vi os nok bedst ved at følge Schindlers råd ved at sætte  ind overfor fosfor.

I farvande med lav saltindhold f.eks Østersøen og kystnære fjorde og lign. kan det være en ulempe hvis der er for lidt kvælstof i forhold til fosfor under N/P 4:1. Da vil der være risiko for opblomstring af blågrønalger under rette betingelser.

I overfladevand med lavt saltindhold, skal der helt være mindst 4 gange mere nitratkvældstof end den til enhver tid mængde fosfor for at undgå blågrønalger, som vanskeligt indgår i fødekæden eller ligefrem er giftige i visse sammenhænge.

En DCE rapport fra 1999 går mere i dybden: Giftige alger og algeopblomstringer

Leave a Reply