- for miljø og mennesker

Spildevandsfakta

Det moderne samfunds næringsstofkredsløb er brudt

I landbruget har man lært at genbruge de næringsstoffer der dannes undervejs i produktionen.

Med andre ord, bliver afføring til gylle, der igen bliver til næring på marken.
Selv om denne proces ikke er fuldstændig eller problemfri, er den dog det moderne samfunds håndtering af samme kredsløb langt overlegen.

Derfor siger Fair Spildevand:
Vi har ikke spildevand, men vand med næringsstoffer“. 2020-10-16

Fra growz.dk er nedenstående sakset.

Løsninger:

Den mængde næringsstoffer, som et menneske udskiller, kan bruges til at producere den mængde vegetabilsk føde, som mennesket har behov for. 
Human urin, Miljøstyrelsen  2002

Næringsstoffer i spildevand til pil og græs 2018

Hvorfor bruge kræfter på at fjerne kvælstof og fosfor, som det bliver gjort i en normal renseproces? Hvis vandet skal bruges til vanding, og næringsstofferne ligeså godt kan føres direkte tilbage til markerne med vandet? JAktuelt 2018

 

 

 

 

Leave a Reply