- for miljø og mennesker

Container til vigtige dokumenter

Fuldskalaforsøg og second opinion kritik

 

Er der lovhjemmel bag BNBO 2022-06-20

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne 2022-06-24

  1. Svar hertil: Folketingsspørgsmål 1173 stillet af NB
  2. VandrammeDIREKTIV 2000-60-EF – kopi Gule markeringer
  3. Nitratdirektivet 91-676 med gule markeringer

KODEX VII trim

Høringssvar til vandområdeplaner for 2021-2027 fra Fair Spildevand 2022-06-15

Danmark og landbrugets brug af nitrat Christian Hauschildt 2019-06-03

Det glade budskab til second opinion 2 2022-06-03 uden stilet til Cowi

Det glade budskab til second opinion 2022-05-31

Chat sporet fra webinar om vandområdeplanerne 2021 2022-10-03

2022-01-18 Bit Carstensen Thomas Ritzau Torpekanal 2022-01-18

Renseklasser og Thomas Rützau Januar 2022

Referat af møde i Faglig Referencegruppe for vandplanlægning den 15. maj 2020 2020-06-08

Klage over embedsværket i forbindelse med følgegruppen Blåt Fremdriftsforum 2020-10-17

Bilag 1 Overordnede hensyn i følgegruppen

Bilag 2 2020-02-11 Svar på henvendelse vedr. Blaat Fremdriftsforum

Bilag 3 Svar til Fair Spildevand – Forslag til dagsorden på førstkommende møde i Blåt Fremdriftsforum 2020-10-07

Ønsker til dagsorden den 05-02-2020 Udkast til referat fra Blaat Fremdriftsforum den 13. december 2020

Notat vedr udstedelse af paabud 2020-03

Notat om renseklasser 2021-08-12

bilag 4 Tomningsmetoders_indflydelse_paa_funktionerne_i_septiktankanlæg

Vestre Landsret 1995-05-18 Ankesag S-0174-95 Ingen har ret til at forurene
Retten i Skanderborg 14. december 1994