- for miljø og mennesker

Pressen, Spildevandsfakta

Centralisering, separering og svovlbrinte

Centralisering af spildevandsrensningen igennem de sidste 25 år, kloakering af det åbne land samt separering af spilde- og regnvand hjælper spildevandsforsyningerne til en rentabel drift af renseanlæggene. Men det medfører en stærkt forøget svovlbrintedannelse i kloaksystemet.

Fælles for ovennævnte er etableringen af mange tryksatte anlæg til transport af spildevand, som medfører længere opholdstider i trykledninger og dermed øget svovlbrintedannelse i afløbssystemerne.  Den intensiverede adskillelse af regn- og spildevand indebærer, at spildevandets sammensætning over tid ændres, hvilket kan forstærke udfordringen.

De afledte omkostninger ved denne svovlbrintedannelse kan nemt overstige den ønskede effektiviseringsgevinst.

Det er en kendt sag, at hvor der konstateres svovlbrinte er der også risiko for korrosion i betonledninger og betonbygværker. Bl.a. har Aarhus Vand de sidste par år oplevet, at nye bygværker (ca. 5 år gamle) næsten er tæret op og nu skal disse renoveres for anseelige millionbeløb ligesom betonledninger pludseligt er tæret i større omfang.

Sakset fra WaterTech bag betalingsmur

Se også DANVA´s folder om
Svovlbrinte i spildevand
– en trussel mod økonomi og arbejdsmiljø

UV = Uvedkommende vand en rapport fra MST 2018

 

Leave a Reply