- for miljø og mennesker

Pressen

Advarsel til borgere i Tønder

Du er også ramt af et påbud om bedre spildevandsrensning fra Tønder Kommune.

Og synes du, det er helt urimeligt?

Så fortvivl ikke. Faktisk er vi mange rundt om i Danmarks åbne land, der siger stop til vanviddet.

Og derfor har vi dannet en forening – Fair Spildevand.

Ideen er, at vi står stærkest sammen. Både over for politikerne og medierne.

Men fordelene er mange. Blandt andet giver det høringsret i spildevandssager.

Foreningen blev stiftet den 11. januar 2017 og der kan læses mere på www.fairspildevand.dk og på facebook.

Email:  kontakt@142.132.203.237

Eller kontakt Mogens Thomsen, Løgumkloster på tlf. 20112331 eller

Email:  btmt@live.dk