- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder fra

Ikke svar fra myndigheder

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne?

På spørgsmålet:

Vil ministeren redegøre for, hvilke EU-direktiver der forpligter Danmark til at holde regnskab med den samlede årlige mængde kvælstof i alt, der udledes til vandmiljøet? Vil ministeren i tilknytning hertil redegøre for den mere konkrete udstrækning af disse forpligtelser?

Svarer ministeriet den 18. august 2022 med et ikke svar

Motivation for spørgsmålet


Mogens skriver til Naturstyrelsen den 27/10-2016.
Men myndighederne glider som sædvanlig af på de problemer der fremføres.
Se spørgsmål og svar